آخرش که چی؟

سوالیه که همش از خودم میپرسم

به قول یکی از بچه ها زدگی کنیم که چی؟ خوب زدگی کنیم بعد بمیریم بعد بریم بهشت بعد با حوری ها و... خوش بگذرونیم آخرش که چی؟ 1سال 2سال 100سال بالاخره زندگی چرا؟

زندگی برای اینکه بی هیچ چشم داشتی به یکی عشق بورزی زندگی کنید که دلیل زندگی یکی دیگه باشید ولی همیشه یادتون باشه قبلش یکی رو پیدا کنید که دلیل زندگی کردن خودتون باشه

زندگی بی عشق هیچه...

حالا یه سوال دیگه

چرا زدگی با اینکه عاشقی بازم سخته؟ چرا؟

تو پست بعدی جوابی رو که من باهاش قانع میشم رو میدم

/ 2 نظر / 12 بازدید
عشق مخفی

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی، دختر همسایه نیست که بهش چشمک بزنی، غذا نیست که بهش ناخونک بزنی، رفیق نیست که بهش کلک بزنی، عشق مقدسه ، باید جلوش زانو بزنی

عشق مخفی

یکی تصادف می کنه می میره ، یکی پیر میشه می میره ، یکی بیمار می شه می میره ، بالاخره هر کی یه جور می میره ، اما من ... واست همه جوره می میرم !